„Securitate prin cunoaştere” – Reţea integrată/educaţională de formare, consiliere şi orientare a doctoranzilor pentru o carieră în cercetare în domeniile securitate, apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – SECNETEDU

Axa prioritară 1: „Educaţia si formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoastere”
Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale si postdoctorale în sprijinul cercetării”
ID proiect: POSDRU/187/1.5/S/155385
Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
Partener: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Pagina proiectului: www.secnetedu.ro