„Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile “ştiinţe militare”, “securitate şi informaţii” şi “ordine publică şi siguranţă naţională” - Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – “SmartSPODAS”.

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile „Ştiinţe militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă naţională” – Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”
ID proiect: POSDRU/159/1.5/S/138822
Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Pagina proiectului: www.spodas.ro


 

 

STRATEGII XXI

Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” a lansat începând cu anul 2005, iniţiativa ştiinţifică STRATEGII XXI, care are ca obiectiv crearea unui cadru adecvat pentru diseminareaa rezultatelor cercetării ştiinţifice, precum şi stabilirea şi consolidarea unor parteneriate cu instituţii de învăţământ şi cercetare, militare şi civile, din ţară şi din străinătate.

Sub egida STRATEGII XXIse derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

 

 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major
Bucureşti, 27 - 28 aprilie 2017
 

 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare
Bucureşti, 06 - 07 aprilie 2017
 

 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
Bucureşti, 07 - 08 decembrie 2017

   

 

 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

ROMÂNIA ÎN NOUL CONTEXT DE SECURITATE INTERNAŢIONAL

Colegiul Național de Apărare

Fundatia Colegiului Național de Apărare

Bucureşti, 30 mai  2017