..:: Conferinţa internaţională ::..

SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE"

- CONFERINȚĂ VIRTUALĂ -

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I“
Facultatea de Securitate şi Apărare
Bucureşti, Romania, 15 - 16 Aprilie 2021

 

COMITETUL DE ORGANIZARE

 

General de brigadă Dorin Corneliu PLEȘCAN

Colonel profesor universitar dr. Daniel GHIBA

Colonel conferențiar universitar dr. Cosmin Florian OLARIU

Maior conferențiar universitar dr. Adi MUSTAȚĂ

Dr. Cătălin RADU

Conferențiar universitar dr. Alexandru LUCINESCU

Drd. Mădălina BULANCIA

Conferenţiar universitar dr. Mihaiela BUŞE

Colonel profesor universitar dr. Dorin EPARU

Drd. Cristian ISTRATE

Conf.univ.dr. Iulian CHIFU

Maior conferențiar universitar dr. Ciprian IGNAT

Locotenent-colonel lector universitar dr. Cristian ICHIMESCU

Colonel dr. Mădălina-Daniela GHIBA

Conferenţiar universitar dr. Daniela COMAN

Colonel profesor universitar dr. Dorel BUŞE

Conf.univ.dr. Florian BICHIR

Colonel profesor universitar dr. Filofteia REPEZ

Conferențiar universitar dr. Polixenia OLAR

Colonel profesor universitar dr. Dănuț TURCU

CS II dr. Mihai DINU

Profesor universitar dr. Luiza COSTEA

Conferențiar universitar dr. Sorina-Mihaela MARDAR

Conferențiar universitar dr. Adriana RÎȘNOVEANU

Conferențiar universitar dr. Alina ROȘCAN

Locotenent-colonel conferențiar universitar dr. Dorel BADEA