Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
Bucureşti, 14- 15 noiembrie 2019 

 

COMITET DE ORGANIZARE

 
 

Col. dr. Florian CÎRCIUMARU

Raluca STAN

Andra PÎNZARIU

Iulia COJOCARU

Doina MIHAI

Plt. adj. pr. Marian BĂDOIU