Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
Bucureşti, 07- 08 decembrie 2017 

 

 

 

COMITET DE ORGANIZARE

 

 

Col. dr. Florian CÎRCIUMARU

Raluca STAN

Andra PÎNZARIU

Daniela RĂPAN

Doina MIHAI