Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
 
Bucureşti

 

 

 

COMITET DE ORGANIZARE 

 

Col. dr. Florian CÎRCIUMARU

Col. Gabriel STOENESCU

Col. dr. Dan PETRESCU

Raluca STAN

Andra PÎNZARIU

Doina MIHAI

   Iulia COJOCARU

   Andreea TUDOR

Plt. adj. pr. Marian BĂDOIU