Conferinţa internaţională

România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România, 26 iunie 2019


 

COMITET DE ORGANIZARE

 

-           Dr. Florian PERICLE

-           Claudiu GÎRTONEA

-           Dr. Laura UNGUREANU

-           Dr. Roxana TOMA

-           Dr. Alexandru CRISTIAN

-           Irina VOICU

-           Andreea LUNGU

-           Lector univ. dr. Răzvan GRIGORAŞ