Conferinţa internaţională

GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENSE

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE ,,CAROL I”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România, 25 iunie 2021

 


  COMITETUL DE ORGANIZARE:

  

ADMINISTRATORI CONFERINȚĂ:

Colonel doctor ing. Vasile PETCU, U.N.Ap. „Carol I”

Plt.adj.pr. Vasile CONSTANTIN, U.N.Ap. „Carol I”

P.c.c. Ioana MATEESCU, U.N.Ap. „Carol I”

P.c.c. Ioana PANAIT, U.N.Ap. „Carol I”

P.c.c. Gabriela MOŢ, U.N.Ap. „Carol I”