Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
Bucureşti, 07- 08 decembrie 2017 

 

 

COMITET ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL

  

Prof. univ. dr. Gheorghe CALOPĂREANU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I",România
Prof. univ. dr. Daniel DUMITRU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I", România
Prof. univ. dr. Iulian MARTIN, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I", România
Prof. univ. dr. Valentin DRAGOMIRESCU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I",România
Prof. univ. dr. Ion PURICEL, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I", România
Prof. univ. dr. Gelu ALEXANDRESCU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I", România
Lector univ. dr. Florian CÎRCIUMARU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I", România
Prof. univ. dr. Adrian-Liviu IVAN, Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul", România
Prof. univ. dr. Silviu NEGUŢ, Academia de Studii Economice, România
Prof. univ. dr. Ioan CRĂCIUN, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I", România
Prof. univ. dr. Florian RĂPAN, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir", România
Conf. univ. dr. Bogdan AURESCU, Universitatea din Bucureşti, România
Conf. univ. dr. Iulian CHIFU, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, România
Conf. univ. dr. Sorin IVAN, Universitatea „Titu Maiorescu", România
Conf. univ. dr. Florin DIACONU, Universitatea din Bucureşti, România
Conf. univ. dr. Marius Cristian NEACŞU, Academia de Studii Economice, România
Lect. univ. dr. Stan ANTON, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I", România
Prof. univ. dr. ing. Pavel NECAS, Universitatea de Management al Securităţii, Slovacia
Prof. univ. dr. Stanislaw ZAJAS, Universitatea Naţională de Apărare, Polonia
Conf. univ. dr. Piotr GAWLICZEK, Universitatea Cuiavian, Wloclawek, Polonia
Conf. univ. dr. Georgi DIMOV, Academia Naţională de Apărare „G. S. Rakovski",Bulgaria
Dr. Péter TÁLAS, Universitatea Națională de Servicii Publice, Ungaria
Dr. Josef PROCHÁZKA, Universitatea de Apărare, Cehia
Conf. univ. dr. Igor SOFRONESCU, Academia Militară „Alexandru cel Bun", Republica Moldova
Conf. univ. dr. Marin BUTUC, Academia Militară „Alexandru cel Bun", Republica Moldova
CS II dr. Alexandra SARCINSCHI, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I", România
CS II dr. Mirela ATANASIU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I", România
CS II dr. Cristina BOGZEANU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I", România
CS III dr. Marius POTÎRNICHE, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I", România
CS dr. Mihai ZODIAN, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I", România
Instr. sup. Dan Lucian PETRESCU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I", România
ACS Cătălina TODOR, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I", România
Dr. Daniela RĂPAN, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I", România

Secretar ştiinţific: CSII dr. Cristian BĂHNĂREANU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I", România