Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

”COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
Bucureşti, 14- 15 noiembrie 2019 

 

COMITET STIINTIFIC INTERNATIONAL

  

Prof. univ. dr. Gheorghe CALOPĂREANU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, România

Prof. univ. dr. Daniel DUMITRU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, România

Prof. univ. dr. Iulian MARTIN, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, România

Prof. univ. dr. Valentin DRAGOMIRESCU, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România

Prof. univ. dr. Ion PURICEL, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România

Prof. univ. dr. Ioan CRĂCIUN, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România

Lector univ. dr. Florian CÎRCIUMARU, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, România

Prof. univ. dr. Gelu ALEXANDRESCU, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România

Prof. univ. dr. ing. Pavel NECAS, Academia Forţelor Armate, Slovacia

Dr. Péter TÁLAS, Centrul de Studii Strategice de Apărare, Ungaria 

Conf. univ. dr. Igor SOFRONESCU, Academia Militară ”Alexandru cel Bun”, Republica Moldova

Conf. univ. dr. Piotr GAWLICZEK, Universitatea Cuiavian, Włocławek, Polonia

Prof. univ. dr. Stanislaw ZAJAS, Universitatea Naţională de Apărare, Polonia

Dr. Josef PROCHÁZKA, Universitatea de Apărare, Brno, Cehia

Conf. univ. dr. Gábor BOLDIZSÁR, Universitatea Națională de Servicii Publice, Ungaria

Lector univ. dr. János BESENYŐ, Universitatea Obuda, Ungaria

Cercetător asociat Daniel FIOTT, Institutul pentru Studii Europene, Universitatea Vrije, Belgia

Mariusz SOLIS, Coordonator al Programului NATO de îmbunătățire a educației pentru apărare

Lector univ. dr. Alin BODESCU, Statul Major al Uniunii Europene

Conf. univ. dr. Sorin IVAN, Universitatea Titu Maiorescu, România

Prof. univ. dr. Florian RĂPAN, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, România

Prof. univ. dr. Silviu NEGUŢ, Academia de Studii Economice, România

Conf. univ. dr. ing. Adriana Meda UDROIU, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI, România

Prof. univ. dr. Nicolae RADU, Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza”, România

Conf. univ. dr. Bogdan AURESCU, Universitatea  Bucureşti, România

Conf. univ. dr. Florin DIACONU, Universitatea Bucureşti, România

Conf. univ. dr. Luminița KOHALMI, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, România

Conf. univ. dr. Marius Cristian NEACŞU, Academia de Studii Economice, România

Lector dr. Alexandru STOICA, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România

Lector dr. Stan ANTON, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România

Lector univ. dr. Veronica PĂSTAE, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, România

Lector univ. dr. Dan PETRESCU, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, România

CS II dr. Alexandra SARCINSCHI, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, România

CS II dr. Cristina BOGZEANU, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, România

CS II dr. Cristian BĂHNĂREANU, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, România

CS III dr. Marius POTÎRNICHE, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, România

CS dr. Mihai ZODIAN, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, România

ACS Cătălina TODOR, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, România

Secretar științific: in progress... 

Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, România