Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
Bucureşti, 07- 08 decembrie 2017 

 

 

COMITET STIINTIFIC INTERNATIONAL

  

Prof. univ. dr. Gheorghe CALOPĂREANU, Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", România

Prof. univ. dr. Valentin DRAGOMIRESCU, Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”, România

Prof. univ. dr. Marian STANCU, Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”, România

Prof. univ. dr. Daniel DUMITRU, Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”, România

Lector univ. dr. Stan ANTON, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I", România

Lector univ. dr. Florian CÎRCIUMARU, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I", România

Conf. univ. dr. Bogdan AURESCU, Universitatea  Bucureşti, România

Prof. univ. dr. Silviu NEGUŢ, Academia de Studii Economice, România

Conf. univ. dr. Iulian CHIFU, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, România

dr. Péter TÁLAS, Centrul de Studii Strategice de Apărare, Ungaria 

Conf. univ. dr. Sorin IVAN, Universitatea Titu Maiorescu, România

Conf. univ. dr. Piotr GAWLICZEK, Universitatea Naţională de Apărare, Polonia

Prof. univ. dr. ing. Pavel NECAS, Academia Forţelor Armate, Slovacia

Prof. univ. dr. Stanislaw ZAJAS, Universitatea Naţională de Apărare, Polonia

Conf. univ. dr. Georgi DIMOV, Academia Naţională de Apărare "G. S. Rakovski", Bulgaria 

Prof. univ. dr. Ioan CRĂCIUN, Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”, România

Cercetător asociat Daniel FIOTT, Institutul pentru Studii Europene, Universitatea Vrije, Belgia

Lector univ. dr. Alin BODESCU, Statul Major al Uniunii Europene

Dr. Josef PROCHÁZKA, Universitatea de Apărare, Brno, Cehia

Conf. univ. dr. Igor SOFRONESCU, Academia Militară ”Alexandru cel Bun”, Republica Moldova

Dr. Marin BUTUC, mCentrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate, Academia Militară ”Alexandru cel Bun”, Republica Moldova

Conf. univ. dr. Florin DIACONU, Universitatea Bucureşti, România

Prof. univ. dr. Nicolae RADU, Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", România

Conf. univ. dr. Marius Cristian NEACŞU, Academia de Studii Economice, România

Dr. Bogdan SAVU, Institutul Medico-Militar, România 

Dr. Pascu FURNICĂ, Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", România

Psiholog Ciprian PRIPOAE, Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", România

CS II dr. Alexandra SARCINSCHI, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I", România

CS II dr. Mirela ATANASIU, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I", România

CS III dr. Cristina BOGZEANU, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I", România

CS III dr. Marius POTîRNICHE, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I", România

CS dr. Mihai ZODIAN, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I", România

ACS Cătălina TODOR, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I", România

Secretar ştiinţific: CS II dr. Cristian BĂHNĂREANU, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I", România