Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

”COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
Bucureşti, 14- 15 noiembrie 2019 

 

COMITET STIINTIFIC INTERNATIONAL

  

Prof. univ. dr. Gheorghe CALOPĂREANU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, România

Prof. univ. dr. Daniel DUMITRU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, România

Prof. univ. dr. Doina MUREȘAN, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I", România

Prof. univ. dr. Valentin DRAGOMIRESCU, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România

Prof. univ. dr. Ion PURICEL, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România

Prof. univ. dr. Ioan CRĂCIUN, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România

Lector univ. dr. Florian CÎRCIUMARU, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, România

Prof. univ. dr. Gelu ALEXANDRESCU, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România

Prof. univ. dr. ing. Pavel NECAS, Academia Forţelor Armate, Slovacia

Dr. Péter TÁLAS, Centrul de Studii Strategice de Apărare, Ungaria 

Robert ANTIS, Joint Advanced Warfighting School, NDU, Washington DC, Statele Unite ale Americii

Conf. univ. dr. Igor SOFRONESCU, Academia Militară ”Alexandru cel Bun”, Republica Moldova

Conf. univ. dr. Piotr GAWLICZEK, Universitatea Cuiavian, Włocławek, Polonia

Prof. univ. dr. Stanislaw ZAJAS, Universitatea Naţională de Apărare, Polonia

Dr. Josef PROCHÁZKA, Universitatea de Apărare, Brno, Cehia

Conf. univ. dr. Gábor BOLDIZSÁR, Universitatea Națională de Servicii Publice, Ungaria

Lector univ. dr. János BESENYŐ, Universitatea Obuda, Ungaria

Cercetător asociat Daniel FIOTT, Institutul pentru Studii Europene, Universitatea Vrije, Belgia

Mariusz SOLIS, Coordonator al Programului NATO de Îmbunătățire a Educației pentru Apărare

Lector univ. dr. Alin BODESCU, Statul Major al Uniunii Europene

Conf. univ. dr. Sorin IVAN, Universitatea Titu Maiorescu, România

Prof. univ. dr. Florian RĂPAN, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, România

Prof. univ. dr. Silviu NEGUŢ, Academia de Studii Economice, România

Prof. univ. dr. Nicolae RADU, Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza”, România

Conf. univ. dr. Bogdan AURESCU, Universitatea  Bucureşti, România

Conf. univ. dr. Florin DIACONU, Universitatea Bucureşti, România

Conf. univ. dr. Marius Cristian NEACŞU, Academia de Studii Economice, România

Lector dr. Stan ANTON, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România

Lector univ. dr. Veronica PĂSTAE, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, România

Lector univ. dr. Dan PETRESCU, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, România

CS II dr. Alexandra SARCINSCHI, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, România

CS II dr. Mirela ATANASIU, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I", România

CS II dr. Cristian BĂHNĂREANU, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, România

CS III dr. Marius POTÎRNICHE, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, România

CS III dr. Mihai ZODIAN, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, România

CS III dr. Daniela RĂPAN, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I", România

 

Secretar științific: CS II dr. Cristina BOGZEANU, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I"