Conferinţa internaţională

România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România, 26 iunie 2019


 

COMITET STIINTIFIC

 

Preşedinţii de onoare ai comitetului

 

- Prof. univ. dr. Gheorghe CALOPĂREANU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

- Prof. univ. dr.  Doina MUREŞAN, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

 

Membrii comitetului

 

- Academician Ioan-Aurel POP, Universitatea Babeş-Bolyai

- Academician Răzvan THEODORESCU, Academia Română

- Prof. univ. dr. Valentin DRAGOMIRESCU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

- Prof. univ. dr. Iulian MARTIN, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

- Prof. univ. dr. Ioan CRĂCIUN, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

- Prof. univ. dr. Alina BĂRGĂOANU, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

- Prof. univ. dr. Dan DUNGACIU, Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, „Ion I.C. Brătianu”

- Prof. univ. dr. ing. Ghiţă BÂRSAN, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”

- Prof. univ. dr. Gheorghe ONIŞORU, Universitatea din Suceava

- Prof. univ. dr. Augustin FUEREA, Universitatea din Bucureşti

- Prof. Dr. Sven BISCOP, Royal Institute for International Relations, Bruxelless

- Prof. univ. dr. Gabriel Marilen PIRTEA, Universitatea de Vest

- Prof. univ. dr. Igor SOFRONESCU, Academia Militară  Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

- Conf. univ. dr. Ionel  Nicu SAVA, Universitatea din Bucureşti

- Conf. univ. dr. Constantin DEGERATU, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”

- Conf. univ. dr. Gabriel RĂDUCANU, Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”

- Conf. univ. dr. ing. Octavian TĂRĂBUȚĂ, Academia Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân”

- Lect. univ. dr. Titus CORLĂȚEAN, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”

- Lector univ. dr. Răzvan GRIGORAŞ, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

- Lector univ. dr. Florin PĂSĂTOIU, Universitatea din Craiova

- Vladimir SOCOR, The Jamestown Foundation

- Dr. Dorin LOZOVANU, Academia de Ştiinţe a Moldovei

- Dr. Daniel FIOTT, Institute for Security Studies

- Dr. Ralf ROLOFF, College of International and Security Studies

- Dr. Matthew RHODES, George C. Marshall European Center for Security Studies

- Dr. Lăcrămioara STRATULAT, Complexul National Muzeal Moldova

- Răduţa Dana MATACHE, Ministerul Afacerilor Externe