COMITETUL ŞTIINŢIFIC INTERNAŢIONAL

Preşedinţii de onoare ai comitetului

- Prof. univ. dr. Gheorghe CALOPĂREANU

- Prof. univ. dr.  Mihail VASILE-OZUNU

Membrii comitetului

-  Academician Dan BERINDEI, Academia Română

-  Academician Răzvan THEODORESCU, Academia Română

-  Academician Alexandru SURDU, Academia Română

-  Academician Ioan-Aurel POP, Universitatea Babeş-Bolyai

-  Prof. univ. dr. Valentin DRAGOMIRESCU

-  Prof. univ. dr. Iulian MARTIN

-  Prof. univ. dr. Ioan CRĂCIUN

-  Prof. univ. dr. Ion ROCEANU

-  Lector univ. dr. Răzvan GRIGORAŞ

-  Vladimir SOCOR, The Jamestown Foundation

-  Dr. Dorin LOZOVANU, Academia de Ştiinţe a Moldovei

-  Dr. Daniel FIOTT, Institute for Security Studies

-  Prof. Dr. Sven BISCOP, Royal Institute for International Relations

-  Dr. Ralf ROLOFF, College of International and Security Studies

-  Dr. Matthew RHODES, GeorgeC. MarshallEuropeanCenter for Security Studies

-  Prof. univ. dr. Adrian CIOROIANU, Universitatea din Bucureşti

-  Prof. univ. dr. Augustin FUEREA, Universitatea din Bucureşti

-  Conf. univ. dr. Ionel  Nicu SAVA, Universitatea din Bucureşti

-  Prof. univ. dr. Gheorghe ONIŞORU, Universitatea  din Suceava

-  Conf. univ. dr. Constantin DEGERATU, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”

-  Prof. univ. dr. Gabriel Marilen PIRTEA, Universitatea de Vest

-  Prof. univ. dr. Alina BĂRGĂOANU, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

-  Prof. univ. dr. Dan DUNGACIU, Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, „Ion I.C. Brătianu”

-  Prof. univ. dr. ing. Ghiţă BÂRSAN, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”

-  Dr. Gabriel RĂDUCANU, Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”

-  Conf. univ. dr. ing. Octavian TĂRĂBUŢĂ, Academia Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân”

-  Prof. univ. dr. Ion GIURCĂ, Universitatea Hyperion

-  Dr. Lăcrămioara STRATULAT, Complexul National Muzeal Moldova

-  Lector univ. dr. Florin PĂSĂTOIU, Universitatea din Craiova

-  Răduţa Dana MATACHE, Ministerul Afacerilor Externe