Conferinţa internaţională

România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România, 26 iunie 2020


În cadrul celei de-a cincea ediţii a STRATEGII XXI, Colegiul Naţional de Apărare organizează Conferinţa „România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale”.  Credem că tradiţia şi prestigiul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, dublate de dinamismul Colegiului Naţional de Apărare, vor crea fundamentul unor dezbateri productive legate de securitatea naţională şi internaţională, dar şi de noile realităţi geopolitice şi geostrategice ale anului 2020. Colegiul Naţional de Apărare reprezintă un spaţiu inedit de discuţii ce se bucură de o largă apreciere naţională şi internaţională. Pornind de la această premisă, ne-am propus să aducem la masa dezbaterilor personalităţi marcante ale mediului academic naţional şi internaţional, care să transforme această sesiune de comunicări ştiinţifice într-un moment important al anului 2020.

La acest eveniment sunt invitaţi să participe personalităţi marcante din sfera ştiinţifică, politică, militară, reprezentanţi ai mass-media, absolvenţi ai Colegiului Naţional de Apărare, astfel:

a)      Străini - colaboratori străini, cercetători şi cadre didactice, de la universităţi şi institute similare Departamentului pentru studii de securitate şi leadership/Colegiul Naţional de Apărare/Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”;

b)      Români – personal militar şi civil din: Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, precum şi cadre didactice şi cercetători din instituţii de învăţământ şi cercetare militare şi civile, reprezentanţi ai organismelor neguvernamentale.

 


 

 

 

   

Invitatie participare