Conferinţa internaţională

România şi noua dinamică a securității internaționale

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România, 25 iunie 2021


 

În cadrul inițiativei științifice STRATEGII XXI, Colegiul Naţional de Apărare, organizează, în format on-line, conferinţa internațională intitulată „România şi noua dinamică a securității internaționale”. Tradiţia şi prestigiul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, dublate de dinamismul și profesionalismul Colegiului Naţional de Apărare asigură cadrul ideal pentru dezbateri academice de înaltă ținută, pe teme de mare actualitate din domenii specifice precum securitatea națională și internațională și dinamicile geopolitice, geoeconomice și geostrategice, regionale și globale, ale anului 2021.

Fideli obiectivelor și statutului nostru de excelență în domeniul învățământului politico-militar din România ne-am propus ca și în acest an, 2021, să invităm în cadrul conferinței pe care o organizăm, personalități marcante ale mediului academic național și internațional, personalități ale mediului militar, reprezentanți ai mass-media, absolvenți ai Colegiului Național de Apărare / Universității Naționale de Apărare „Carol I”, care să ne împărtășească din experiența domniilor lor cu privire la tematicile abordate, precum urmează:

a)  colaboratori din străinătate, cercetători şi cadre didactice, de la universităţi şi institute similare Colegiului Naţional de Apărare/Universității Naţionale de Apărare „Carol I”;

b) personal militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, precum şi cadre didactice şi cercetători din instituţii de învăţământ şi cercetare militare şi civile, reprezentanţi ai organismelor nonguvernamentale.


 

 

    

Invitatie participare

    

În speranța unei colaborări fructuoase vă invităm să vă înscrieți și să luați parte la lucrările conferinței, care se vor desfășura în data de 25 iunie 2021, utilizând platforma educațională ILIAS. Pentru transmiterea datelor privind conectarea dumneavoastră în mediul virtual este necesară confirmarea participării până la data de 26.05.2021, la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..