Conferinţa internaţională

„ROMÂNIA ÎN NOUL CONTEXT DE SECURITATE INTERNAŢIONAL”

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Departamentul pentru Studii de Securitate şi Leadership

Bucureşti, România, 30 mai 2017


 


 

 

 

      Aflată la a doua ediţie, Conferinţa „România în noul context de securitate internaţional” oferă cadrul academic adecvat pentru schimburile de idei, exprimarea opiniilor  şi comunicarea celor mai noi rezultate ale cercetarii în domeniile: STUDII DE SECURITATE, POLITICI DE APĂRARE ŞI LIDERSHIP STRATEGIC.

      La acest eveniment sunt invitaţi să participe personalităţi marcante din sfera ştiinţifică, politică, militară, reprezentanţi ai mass-media, absolvenţi ai Colegiului Naţional de Apărare, astfel:

a)      Străini - colaboratori străini, cercetători şi cadre didactice, de la universităţi şi institute similare DSSL / CNAp / UNAp „Carol I”;

b)      Români – personal militar şi civil din: Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, precum şi cadre didactice şi cercetători din instituţii de învăţământ şi cercetare militare şi civile, reprezentanţi ai organismelor neguvernamentale.

  

Invitatie participare