Conferinţa internaţională

GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România, 11 - 12 aprilie 2019


 

 

În perioada 11 - 12 aprilie 2019, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” va găzdui a cincisprezecea ediție a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale STRATEGII XXI organizată de Școala doctorală.

Manifestarea științifică oferă, an de an, cadrul academic adecvat pentru schimburile de idei, exprimarea opiniilor și comunicarea celor mai noi rezultate ale cercetării în domeniile securității globale și apărării naționale în contextual fenomenului militar contemporan.

Evenimentul științific este organizat pe următoarele secțiuni: MILITARY SCIENCEand INTELLIGENCE AND NATIONAL SECURITY

Articolele Conferinței Științifice Internaționale Strategii XXI sunt indexate, începând cu anul 2012, în baza de date internațională ProQuest Central. Începând cu anul 2019 articolele conferinței Strategii XXI sunt indexate în bazele de date internaționale ProQuest Central and Central and Eastern European Online Library.

La eveniment participă personalități din mediul academic, cadre didactice universitare, cercetători științifici și specialiști din țară și din străinătate, experți militari și civili, doctoranzi, studenți, cursanți și reprezentanți ai unor organizații internaționale.