PROCEEDINGS 2021 FCSM

 

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ
 

TEHNOLOGII, APLICAȚII MILITARE, SIMULARE ȘI RESURSE"

 
– CONFERINȚĂ VIRTUALĂ –

 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE CAROL I“
Facultatea de Comandă și Stat Major
Bucureşti, Romania, 18 - 19 Martie 2021

          

În perioada 18-19 martie 2021, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” va găzdui în mediul virtual cea de-a XVII-a ediție a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale STRATEGII XXI, desfăşurată sub patronajul Facultăţii de comandă şi stat major.

Din cauza limitărilor impuse de pandemia Covid-19, lucrările celei de a XVII-a ediții a Conferinței se vor desfășura on-line.

La conferinţă sunt invitate să participe personalităţi cu preocupări în domeniul apărării și securității, atât din ţară, cât şi din străinătate, reprezentanţi ai structurilor din Ministerul Apărării Naţionale, din Statul Major al Apărării şi statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, precum şi cadre didactice, cercetători, studenţi şi doctoranzi ai Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Academiei Tehnice Militare, academiilor categoriilor de forţe şi ai altor universităţi de prestigiu din România şi din străinatate.

Obiectivele principale ale manifestării sunt diseminarea în cadrul comunităţii academice a rezultatelor cercetării ştiinţifice desfăşurate de către participanţi, precum şi stabilirea/consolidarea unor parteneriate cu instituţii de învăţământ şi cercetare, militare şi civile, din ţară şi din străinătate.

Comunicările ştiinţifice vor fi indexate în baze de date internaţionale.

Va aşteptăm cu interes!