Poster Conferinta 2018 RO Mica

          

În perioada 26 - 27 aprilie 2018, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” va găzdui Conferinţa Ştiinţifică Internaţională STRATEGII XXI desfăşurată sub patronajul Facultăţii de comandă şi stat major, Facultății de securitate și apărare şi al Şcolii Doctorale.

La conferinţă sunt invitate să participe personalităţi cu preocupări în domeniul apărării și securității, atât din ţară, cât şi din străinătate, reprezentanţi ai structurilor din Ministerul Apărării Naţionale, din Statul Major al Apărării şi statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, precum şi cadre didactice, cercetători, studenţi şi doctoranzi ai Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Academiei Tehnice Militare, academiilor categoriilor de forţe şi ai altor universităţi de prestigiu din România şi din străinatate.

Obiectivele principale ale manifestării sunt diseminarea în cadrul comunităţii academice a rezultatelor cercetării ştiinţifice desfăşurate de către participanţi, precum şi stabilirea/consolidarea unor parteneriate cu instituţii de învăţământ şi cercetare, militare şi civile, din ţară şi din străinătate.

Comunicările ştiinţifice vor fi indexate în baze de date internaţionale.

Va aşteptăm cu interes !

PRINCIPALELE DOMENII DE INTERES

  • TENDINȚE DE EVOLUȚIE ALE ARTEI MILITARE CONTEMPORANE
  • TEHNOLOGII - APLICAȚII MILITARE, SIMULAREA ȘI MODELAREA ACȚIUNILOR
  • EDUCAȚIE ȘI INSTRUIRE ÎN FORȚELE ARMATE
  • INFORMAȚII PENTRU APĂRARE
  • LOGISTICA, MANAGEMENTUL FINANCIAR-CONTABIL ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂRARE ÎN CONTEXTUL MEDIULUI INTERNAȚIONAL DE SECURITATE