Conferinţa internaţională

România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România, 26 iunie 2019


 

INFORMATII SUPLIMENTARE 

 

       Persoană de contact:

Lector univ. dr. Răzvan GRIGORAŞ / Departamentul pentru Studii de Securitate şi Leadership / Colegiul Naţional de Apărare / Universitatea Naţională de Apărare "CAROL I"

Telefon fix/fax: 021.319.48.80, int. 378; Telefon mobil: 0744.617.580

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.strategii21.ro

                                           

       Corespondenţa:

Colegiul Naţional de Apărare/Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”,

Bucureşti, Şos. Panduri, nr. 68 – 72, Sector 5, cod. 050662