Conferinţa internaţională

GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE ,,CAROL I”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România, 25 - 26 iunie 2020


 

 

CONTACT

 

Informaţii suplimentare

 

Colonel dr. ing. Vasile PETCU – probleme administrative

Telefon fix: 0213194880 ext. 371, Telefon mobil: 0745.251.784

                  

 

Corespondenţă

Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I”,
Bucureşti, Şos. Panduri, nr. 68-72,
Sector 5, cod 050662;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.