Conferinţa internaţională

GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENSE

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE ,,CAROL I”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România, 25 iunie 2021


  

CONTACT

 

Informaţii suplimentare

 

Profesor univ.dr. Ion ROCEANU - Telefon fix:  0213194880 int. 179

Colonel dr. ing. Vasile PETCU - Telefon fix: 0213194880 int. 371

                  

 Corespondenţă

Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I”,
Bucureşti, Şos. Panduri, nr. 68-72,
Sector 5, cod 050662;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.