Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
Bucureşti

 

GALERIE FOTO

 

  

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
"COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE"

Bucureşti, 27 - 28 noiembrie 2018

 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
"COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE"

Bucureşti, 7 - 8 decembrie 2017