Poster Conferinta 2019 ROU pentru site

 
CERINŢE EDITORIALE

Pentru uniformitatea editării, autorii sunt rugaţi să respecte următoarele reguli:

Setarea paginii: A4, portret, margini de 2,5 cm

Titlul lucrării: Times New Roman, bold, centrat, dimensiune 14 - MAJUSCULE

Nume autor: Times New Roman, italic, centrat, dimensiune 12 - Prenume / NUME

Datele autorului: Times New Roman, centrat, dimensiune 12 - (grad didactic), funcţie, instituţia, e-mail (fara hyperlink) 

Abstract: Times New Roman, justify, dimensiune 10 - maxim 150 de cuvinte (in limba engleza)

Cuvinte-cheie: Times New Roman, justify, dimensiune 10 - maxim 6 cuvinte-cheie

Titlul capitolelor: Times New Roman, centrat, bold, dimensiune 12

Titlul subcapitolelor: Times New Roman, identat la 1,25 cm, italic, dimensiune 12

Tehnoredactarea textului: Times New Roman, justify, primul rand din paragraf identat la 1,25 cm, dimensiune 12 la un singur rând

Bibliografia: Times New Roman, justify, identat la 1,25 cm, dimensiune 12, la un singur rând, la finalul comunicarii (conform Chicago Manual of Style)

Notele de subsol: Times New Roman, justify, dimensiune 10, in partea de jos a paginii (conform Chicago Manual of Style)

 

COMUNICARILE VOR FI ELABORATE IN LIMBILE ROMANA SI ENGLEZA

Fişierele vor fi denumite astfel: prenume NUME&prenume NUME - TITLUL COMUNICARII

Paginile nu se numerotează.

 


  • Vă rugăm să trimiteţi forma finală a comunicării la adresa de e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • U.N.Ap. „Carol I” asigură spaţiile şi echipamentele necesare pentru prezentări multimedia.
  • Numărul maxim de comunicări cu care poate participa o persoană, individual sau în colectiv - 2.
  • Lucrările selectate vor fi publicate în volum/CD cu cod ISSN şi în biblioteca virtuală şi vor fi indexate în baze de date internaționale.
  • Publicarea comunicărilor este condiţionată de respectarea regulilor de securitate a informaţiilor şi de achitarea de către autor a taxei de participare.
  • Autorii care fac parte din Ministerul Apararii Nationale vor solicita avizul structurii de securitate din unitatea de care apartin (pentru comunicarile elaborate, inainte de a fi transmise prin e-mail catre Comitetul de organizare a Conferintei).
  • Este indicat ca textul să fie corectat de către un traducător autorizat (eventual atasat documentul doveditor).
  • Transportul, cazarea si hranirea sunt suportate de catre participanti.
  • Universitatea Nationala de Aparare „Carol I” poate asigura servirea gustarii si a pranzului la preturi rezonabile, cu conditia achizitionarii unui bon de masa de la casieria popotei cu minim 24 de ore inainte.

 

Responsabilitatea pentru conţinutul comunicărilor aparţine în totalitate autorilor!