PROCEEDINGS 2021 FCSM

 
CERINŢE EDITORIALE

Pentru uniformitatea editării, autorii sunt rugaţi să respecte următoarele reguli:

INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORI

 

 • Numărul maxim acceptat de comunicări (individual sau în colectiv) = 2
 • Comunicările în forma finală vor fi trimise la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., în limbile română și engleză.
 • Fișierele vor fi denumite astfel: PrenumeNUME_PrenumeNUME–TITLUL COMUNICĂRII
 • Lucrările selectate vor fi publicate în volum/CD cu cod ISSN şi în biblioteca virtuală şi vor fi indexate în bazele de date PROQUEST şi CEEOL
 • Autorii care fac parte din Ministerul Apărării Naționale vor solicita avizul structurii de securitate din unitatea de care aparțin (pentru comunicările elaborate, înainte de a fi transmise prin e-mail către Comitetul de organizare al Conferinței) și vor transmite o copie a avizului către organizatori
 • Publicarea comunicărilor este condiţionată de achitarea de către autor a taxei de participare
 • Universitatea Națională de Apărare „Carol I” asigură spațiile și echipamentele multimedia necesare prezentării comunicărilor.

 

REGULI DE REDACTARE

 

 • Setarea paginii: A4, portret, margini de 2,5 cm (1 inch)
 • Titlul lucrării: Times New Roman, bold, centrat, dimensiune 14 - MAJUSCULE
 • Nume autor: Times New Roman, italic, centrat, dimensiune 12 - Prenume NUME
 • Datele autorului: Times New Roman, centrat, dimensiune 12 - (grad didactic), funcţie, instituţia, e-mail (fără hyperlink) 
 • Abstract: Times New Roman, justify, dimensiune 10 - maxim 150 de cuvinte (în limba engleză)
 • Cuvinte-cheie: Times New Roman, justify, dimensiune 10 - maxim 6 cuvinte-cheie
 • Titlul capitolelor: Times New Roman, centrat, bold, dimensiune 12
 • Titlul subcapitolelor: Times New Roman, indentat la 1,25 cm (0,5 inch), italic, dimensiune 12
 • Textul: Times New Roman, justify, primul rând din paragraf indentat la 1,25 cm (0,5 inch), dimensiune 12, la un singur rând
 • Bibliografia: Times New Roman, justify, indentat la 1,25 cm (0,5 inch), dimensiune 12, la un singur rând, la finalul comunicarii (conform Chicago Manual of Style)
 • Notele de subsol: Times New Roman, justify, dimensiune 10, in partea de jos a paginii
 • Paginile nu se numerotează

 


 •  

 

Responsabilitatea pentru conţinutul comunicărilor aparţine în totalitate autorilor!