..:: Conferinţa internaţională ::..

SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE"

- CONFERINȚĂ VIRTUALĂ -

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I“
Facultatea de Securitate şi Apărare
Bucureşti, Romania, 15 - 16 Aprilie 2021

 

CERINŢE EDITORIALE

 

Pentru formatarea lucrării vă rugăm să utilizați acest model! Pentru referințe se va utliza Chicago Manual of Style (author-date system), asa cum este el setat în meniul References din Word 2016.

Comunicările vor fi salvate în fişiere de tip Microsoft Office Word cu extensia  .doc sau .docx

Fişierele vor fi denumite astfel: Nume Prenume - TITLUL LUCRĂRII (primele 4 cuvinte) - Secțiunea. Exemplu: Jon Doe - THE NATURE OF WAR - 1

Vă rugăm să încărcați lucrările la secțiunile corespunzătoare aici. După ce v-ați creat contul și ați intrat pe platformă, faceți click pe Repository și căutați banner-ul Conferinței. Acesta vă va duce la Secțiunea de care sunteți interesat. Lucrările transmise pe mail nu vor fi luate în considerare. Personalul din UNAp Carol I / autorii care au cont pe platforma ILIAS va /vor intra direct din platforma în pagina Conferinței.

Tutorial pentru conectarea rapidă la platforma conferinței și utilizarea BigBlueButton

https://www.youtube.com/watch?v=V98Ks0hqYQU

 O persoană poate participa cu maxim 2 (două) comunicări, individual sau în colectiv.

Comunicările selectate vor fi publicate în volum (tipărit şi pe suport electronic) şi în biblioteca virtuală, cu cod ISSN.

Publicarea comunicărilor este condiţionată de certificarea unui nivel științific corespunzător de către evaluatori, respectarea regulilor de securitate a informaţiilor, respectarea principiilor eticii academice, achitarea taxei de participare și prezentarea lucrării în cadrul conferinței. Neparticiparea la lucrările conferinței atrage după sine neincluderea lucrării în volumul manifestării. Totodată, taxa de participare nu va putea fi returnată din moment ce lucrarea a trecut prin procesul editorial al manifestării.

Limba oficială a Conferinței este engleza. Pentru vorbitorii nenativi de limbă engleză este indicat ca textul să fie verificat de un traducător autorizat (eventual, atașat documentul doveditor).

 

 

Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine în totalitate autorilor!