Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
Bucureşti, 07- 08 decembrie 2017 

 

INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI

O persoană poate participa cu maximum 2 comunicări în calitate de autor/coautor. Sunt admise lucrări cu maximum 3 coautori.
Lucrările vor fi evaluate de un comitet ştiinţific internaţional.
Lucrările vor fi publicate în volum cu cod ISSN, în limba engleză, în format tipărit / electronic şi vor fi indexate în baza de date internaţională ProQuest.
Vor fi publicate lucrările trimise până la termenul stabilit.

Lucrarea va fi trimisă în română şi engleză în format electronic, cu extensia ".doc" (un singur fişier pentru o lucrare) la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ca attachment, după primirea confirmării de acceptare a titlului şi abstractului.
Fişierul se denumeşte în felul următor: "Numele şi prenumele primului autor Nr.lucrare.doc". Exemplu: "Vasilescu Dragos 1.doc"

Publicarea lucrărilor susţinute în cadrul manifestării este condiţionată de respectarea calităţii ştiinţifice şi a ghidului de redactare a lucrărilor, respectarea termenelor de expediere a informaţiilor şi materialelor solicitate, precum şi de achitarea contravalorii taxei de participare de către autor.   

U.N.Ap. "Carol I" asigură echipamentele pentru prezentări multimedia.

 

 

FLUXUL DE PRIMIRE, EVALUARE ŞI ACCEPTARE LUCRĂRI

- trimiterea de către autori a titlului şi a rezumatului lucrării propuse intr-un fișier cu extensia ".doc"/".docx" (prin sistemul de înregistrare on-line a participanţilor la adresa http://www.strategii21.ro/index.php/ro/inregistrare-si-taxe-3), în limbile română şi engleză;

evaluarea de către membrii comitetului ştiinţific internaţional a încadrării titlului şi abstractului lucrării în tematica conferinţei;

transmiterea către autori a acceptării/neacceptării titlului şi abstractului lucrării propuse;

transmiterea lucrării finale (în limbile română şi engleză) către organizator la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

evaluarea lucrării finale, din punct de vedere ştiinţific, de către membrii comitetului ştiinţific internaţional;

transmiterea către autori a acceptării/neacceptării lucrării finale în cadrul conferinţei;

achitarea taxei de participare de către autori, în termenul precizat.

 

GHID DE REDACTARE

 1. Dimensiunea lucrărilor poate varia între 7-10 pagini.
 2. Lucrările se redactează integral în limba română şi în limba engleză.
 3. Structura lucrării: Introducere, 2-3 capitole (cu subcapitole, dacă este cazul), Concluzii.
 4. Editor de text: Word 2003, 2007.
 5. Setări pagină: format A4, cu margini de 2,2,2,2 cm.
 6. Caractere Times New Roman, cu opţiunea "justify text".
 7. Redactarea lucrării se face cu "font size 12", la un rând.
 8. Sub titlu ("font size 14", caractere majuscule), se scrie prenumele, numele autorului (acesta din urmă cu majuscule, Bold, Italic).
 9. Sub numele autorului, se adaugă următoarele elemente (după caz): grad militar, titlu didactic /cercetare, titlu ştiinţific, prenume, nume, principala afiliere instituţională, oraş, ţara de reşedinţă; e-mail.
 10. Între numele autorului şi rezumat se lasă două rânduri libere.
 11. Rezumatul lucrării va avea maxim 150 cuvinte, "font Size 12", Italic.
 12. Între rezumat şi cuvinte cheie se lasă un rând liber.
 13. 5-8 cuvinte cheie.
 14. Alineatele, inclusiv titlurile capitolelor şi subcapitolelor, vor începe de la distanţa de un Tab (1,25 cm) faţă de setarea din stânga paginii.
 15. Titlurile capitolelor şi subcapitolelor se vor scrie cu cifre arabe (1, 2, 3 .), respectiv (1.1., 1.2., 1.3. 2.)
 16. Înainte şi după fiecare capitol se lasă câte un rând liber.
 17. Pentru sublinieri în textul lucrării se va utiliza acelaşi tip de caractere italice.
 18. Tabelele / graficele / imaginile se inserează în text sub forma "Tabelul / Figura nr. 1, titlul".
 19. Notele bibliografice se vor insera la subsolul paginii ("font Size 10"), sub forma: prenume, nume autor, lucrare (italic), editura, localitatea,anul apariţiei şi pagina. Pentru sursele de internet se precizează: autor, conţinutul paginii, disponibil la, link-ul, data accesării.
 1. Bibliografia se va trece la sfârşitul textului lucrării.
 2. Paginile nu se numerotează.
 3. Nu se acceptă lucrările fără diacritice (ă, â, î ş, ţ), acolo unde este cazul.