Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
 
Bucureşti

 

INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI

 

TEMPLATE LUCRARE - Conferinta STRATEGII XXI- CSSAS

  

O persoană poate participa cu maximum 2 comunicări în calitate de autor/coautor. Sunt admise lucrări cu maximum 2 coautori.

Lucrările vor fi evaluate de un comitet ştiinţific internaţional.

Lucrările vor fi publicate în volum cu cod ISSN, în limba engleză, în format electronic și tipărit (tiraj limitat, destinat bibliotecilor universitare) şi vor fi indexate în bazele de date internaţionale ProQuest și CEEOL.
Vor fi publicate lucrările trimise până la termenul stabilit și acceptate în urma evaluării științifice.

Lucrarea va fi trimisă în limba engleză în format electronic, cu extensia ".doc"/".docx" (un singur fişier pentru o lucrare) la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ca attachment, după primirea confirmării de acceptare a titlului şi rezumatului (abstract).
Fişierul se denumeşte în felul următor: "Numele şi prenumele primului autor Nr.lucrare.doc". Exemplu: "Vasilescu Dragos 1.doc"

Publicarea lucrărilor susţinute în cadrul manifestării este condiţionată de respectarea termenelor de expediere a materialelor, de respectarea rigorilor ştiinţifice şi a prezentelor instrucțiuni, precum şi de achitarea contravalorii taxei de participare de către autor în termenul precizat.

U.N.Ap. "Carol I" asigură echipamentele pentru prezentări multimedia.

 

FLUXUL DE PRIMIRE, EVALUARE ŞI ACCEPTARE LUCRĂRI

- trimiterea de către autori a titlului, rezumatului și a cuvintelor-cheie ale lucrării propuse intr-un fișier cu extensia ".doc"/".docx" (prin sistemul de înregistrare on-line a participanţilor la adresa http://www.strategii21.ro/index.php/ro/inregistrare-si-taxe-3), în limbile romănâ și engleză;

- evaluarea de către membrii comitetului ştiinţific internaţional a încadrării titlului şi rezumatului lucrării în tematica conferinţei;

- transmiterea către autori a acceptării/neacceptării titlului şi rezumatului lucrării propuse;

- transmiterea lucrării finale (în limba engleză) către organizator la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

- evaluarea ştiinţifică a lucrării de către membrii comitetului ştiinţific internaţional;

- transmiterea către autori a acceptării/neacceptării lucrării – transmiterea unor recomandări în vederea revizuirii lucrării pentru a fi publicată;

- achitarea taxei de participare de către autori, în termenul precizat.

 

GHID DE REDACTARE

1. Dimensiunea lucrărilor poate varia între 6-10 pagini.
2. Lucrările se redactează integral în limba engleză.
3. Structura lucrării: Introducere, 2-3 capitole (cu subcapitole, dacă este cazul), Concluzii.
4. Editor de text: Word 2003, 2007.
5. Setări pagină: format A4, cu margini de 2,2,2,2 cm.
6. Redactarea textului lucrării se face cu caractere Times New Roman, "font size 12", la un rând spațiere, cu opţiunea "justify text".
7. Titlul va fi "font size 14", caractere majuscule, centrat, bold.
8. Sub titlu, se lasă două rânduri libere după care se scrie numele autorului (de forma: Prenume, NUME), "font size 12", bold, italic, centrat.
9. După numele autorului, se inserează o notă de subsol (font 10) conținând următoarele elemente (după caz): grad militar, titlu didactic /cercetare, titlu ştiinţific, prenume, nume, principala afiliere instituţională, oraş, ţara de reşedinţă; e-mail. Cel de-al doilea autor (după caz), va fi trecut sub primul autor, la numele acestuia fiind, de asemenea, inserate într-o notă de subsol elementele amintite mai sus.
10. Între numele autorului şi rezumat se lasă două rânduri libere.
11. Rezumatul lucrării va avea maxim 150 cuvinte, "font Size 12", Italic.
12. Între rezumat şi cuvinte cheie se lasă un rând liber.
13. Se inserează 5-8 cuvinte cheie.
14. Alineatele, inclusiv titlurile capitolelor şi subcapitolelor, vor începe de la distanţa de un Tab (1,25 cm) faţă de setarea din stânga paginii.
15. Titlurile capitolelor şi subcapitolelor se vor scrie cu cifre arabe (1, 2, 3 .), respectiv (1.1., 1.2., 1.3. 2.)
16. Înainte şi după fiecare capitol se lasă câte un rând liber.
17. Pentru sublinieri în textul lucrării se va utiliza acelaşi tip de caractere italice.
18. Tabelele / graficele / imaginile se inserează în text sub forma "Tabelul/Figura nr. 1:  titlul". Sursele acestora (dacă este cazul) se menționează ca note de subsol.
19. Notele bibliografice se vor insera la subsolul paginii ("font Size 10"), sub forma: Prenume, Nume autor, lucrare (italic), editura, localitatea,anul apariţiei şi pagina. Pentru sursele de internet se precizează toate elementele bibliografice disponibile: autorul, conţinutul paginii, link-ul complet, data accesării. Titlurile lucrărilor vor fi trecute în limba în care au fost consultate (de exemplu, nu se traduc denumirile titlurilor lucrărilor din limba română în engleză).
20. Bibliografia se va trece la sfârşitul textului lucrării.
21. Paginile nu se numerotează.