CERINŢE EDITORIALE 

Setarea paginii: A 4, portret, margini la 1 inch (2, 54 cm)

Titlul comunicării: Times New Roman, Aldin, la centru, Dimensiune font 14

Prenumele şi NUME autor: Times New Roman, Aldin, Cursiv, La centru, Dimensiune font 12

Datele autorului: (grad didactic), funcţie, instituţia, Times New Roman, La centru, Dimensiune font 12

Adresa de e-mail: : Times New Roman, La centru, Dimensiune font 12, fără Hyperlink

Abstract: Times New Roman, Cursiv,Stânga-dreapta, Dimensiune font 10, (maxim 150 cuvinte)

Cuvinte cheie: Times New Roman, Cursiv,Stânga-dreapta, Dimensiune font 10 (maxim 6 cuvinte)

Titlu de capitol: Times New Roman, Aldin, La centru, Dimensiune font 12

Titlul de subcapitol: Times New Roman, Cursiv, Indentare la 0,5 inch, Dimensiune font 12

Tehnoredactarea textului: Times New Roman, Stânga-dreapta, Indentare la prima linie la 0,5 inch (1,27 cm), Dimensiune font 12, la un singur rând

Note de subsol: Times New Roman, Stânga-dreapta, Dimensiune font 10, în conformitate cu Chicago Manual of Style, în partea de jos a paginii, Format 1,2,3,..Pornire de la 1

Numerotare: Continuu

Bibliografie: - (Times New Roman, Aldin, La centru, Dimensiune font 12, Majuscule): Times New Roman, Stânga-dreapta, Numerotat, Identare la prima linie la 0,5 inch, Dimensiune font 12, la un singur rând, în conformitate cu Chicago Manual of Style

 Comunicările vor fi salvate în fişiere de tip Microsoft Office Word 97-2003, extensia de tip .doc

Fişierele vor fi denumite astfel:

prenume NUME&prenume NUME – TITLUL COMUNICĂRII

Nu folosiţi diacritice şi semen de punctuaţie în titlu. În loc de semnele de punctuaţie  “.” şi “, “ folosiţi câte 2 spaţii.

Dacă titlul comunicării este prea lung, ştergeţi progresiv ultimele cuvinte ale acestuia, până Office-ul acceptă salvarea numelui de fişier.

Paginile nu se numerotează.

VĂ RUGĂM SĂ NU UITAŢI CĂ: 

-      

-        Limbile oficiale ale conferinţei sunt limba română și limba engleză – toate lucrările vor fi redactate cel puțin în limba engleză;

-        Conferinţa acceptă numai lucrări originale nepublicate; lucrările vor fi verificate antiplagiat;

-        Înregistrarea la conferinţă se face prin completarea formularului de la adresa următoare https://www.strategii21.ro/index.php/en/registration-cnap;

-        O persoană poate să participe cu maximum 2 lucrări în calitate de autor/coautor. O lucrare poate avea maximum 2 coautori;

-        Lucrările conferinţei vor fi publicate într-un volum cu ISSN, ce va fi indexat în ProQuest şi CEEOL;

-       Responsabilitatea conţinutului şi formei lucrărilor aparţine în totalitate autorilor.

 

Publicarea comunicărilor este condiţionată de respectarea regulilor de securitate a informaţiilor şi de achitarea de către autor a taxei de participare.

 

Colegiul Naţional de Apărare/Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” asigură echipamentele pentru prezentări multimedia şi spaţiile pentru comunicări.