Conferinţa internaţională

România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România, 26 iunie 2019


 

INSTRUCTIUNI PENTRU AUTORI

 

-        Limba oficială a conferinţei este limba engleză – toate lucrările vor fi redactate în limba engleză;

-        Conferinţa acceptă numai lucrări originale nepublicate; prin urmare lucrările vor fi verificate anti plagiat;

-        Înregistrarea la conferinţă se face prin completarea formularului de la adresa următoare https://www.strategii21.ro/index.php/en/registration-cnap;

-        O persoană poate să participe cu maxim 2 lucrări în calitate de autor/coautor. O lucrare poate avea maxim 3 coautori;

-        Lucrările conferinţei vor fi publicate într-un volum cu ISSN, ce va fi indexat în ProQuest şi CEEOL;

 

- Descarca TEMPLATE