Conferinţa internaţională

GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENSE

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE ,,CAROL I”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România, 25 iunie 2021


  

CERINŢE EDITORIALE

 

Setarea paginii: A4, portret, margini la 1 inch (2,54 cm).

Titlul comunicării: Times New Roman, Aldin, la centru, Dimensiune font 14, majuscule, (în limba engleză)

Prenume şi NUME Autor: Times New Roman, Aldin, Cursiv, La centru, Dimensiune font 12

Datele autorului: (grad didactic), funcţie, instituţia, Times New Roman, La centru, Dimensiune font 12

Adresă de e-mail: Times New Roman, La centru, Dimensiune font 12, fără Hyperlink
Abstract: Times New Roman, Cursiv, Stânga-dreapta, Dimensiune font 10, (maxim 150 cuvinte; în limba engleză)

Cuvinte cheie: Times New Roman, Cursiv, Stânga-dreapta, Dimensiune font 10 (maxim 6 cuvinte; în limba engleză)

Titlu de capitol: Times New Roman, Aldin, La centru, Dimensiune font 12

Titlu de subcapitol: Times New Roman, Cursiv, Indentare la 0,5 inch, Dimensiune font 12

Tehnoredactarea textului: Times New Roman, Stânga-dreapta, Indentare la prima linie la 0,5 inch (1,27 cm), Dimensiune font 12, la un singur rând (în limba engleză)

Note de subsol: Times New Roman, Stânga-dreapta, Dimensiune font 10, în conformitate cu Chicago Manual of Style, în partea de jos a paginii, Format număr: 1,2,3,.., Pornire de la: 1, Numerotare: Continuu

Bibliografie - (Times New Roman, Aldin, La centru, Dimensiune font 12, Majuscule): Times New Roman, Stânga-dreapta, Numerotat, Indentare la prima linie la 0,5 inch, Dimensiune font 12, la un singur rând, în conformitate cu Chicago Manual of Style

Spaţiere: Respectaţi spaţiile de aici sau din acest model!

 

NU UITAŢI!

Comunicările vor fi salvate în fişiere de tip Microsoft Office Word 97-2003, extensia de tip .doc

Fişierele vor fi denumite astfel:

- NUME prenume & NUME prenume - TITLUL COMUNICARII

Nu folosiţi diacritice şi semne de punctuaţie în titlu. În loc de semnele de punctuaţie şi folosiţi câte 2 spaţii.

Dacă titlul comunicării este prea lung, ştergeţi progresiv ultimele cuvinte ale acestuia, până Oficce-ul acceptă salvarea numelui de fişier.

Paginile nu se numerotează.

Vă rugăm să  trimiteţi comunicăriile la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

O persoană poate participa cu maxim 2 (două) comunicări, individual sau în colectiv de maxim 2 autori.

Comunicările selectate vor fi publicate în volum în format electronic.

Publicarea comunicărilor este condiţionată de respectarea regulilor de securitate a informaţiilor şi de achitarea de către autor a taxei de participare.

Este indicat ca textul să fie corectat de către un traducător autorizat (eventual, atașat documentul doveditor).