Conferinţa internaţională

GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE ,,CAROL I”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România, 25 - 26 iunie 2020


 

 

CERINŢE EDITORIALE

 

Setarea paginii: A4, portret, margini la 1 inch (2,54 cm).

Titlul comunicării: Times New Roman, Aldin, la centru, Dimensiune font 14, majuscule, (în limba engleză)

Prenume şi NUME Autor: Times New Roman, Aldin, Cursiv, La centru, Dimensiune font 12

Datele autorului: (grad didactic), funcţie, instituţia, Times New Roman, La centru, Dimensiune font 12

Adresă de e-mail: Times New Roman, La centru, Dimensiune font 12, fără Hyperlink
Abstract: Times New Roman, Cursiv, Stânga-dreapta, Dimensiune font 10, (maxim 150 cuvinte; în limba engleză)

Cuvinte cheie: Times New Roman, Cursiv, Stânga-dreapta, Dimensiune font 10 (maxim 6 cuvinte; în limba engleză)

Titlu de capitol: Times New Roman, Aldin, La centru, Dimensiune font 12

Titlu de subcapitol: Times New Roman, Cursiv, Indentare la 0,5 inch, Dimensiune font 12

Tehnoredactarea textului: Times New Roman, Stânga-dreapta, Indentare la prima linie la 0,5 inch (1,27 cm), Dimensiune font 12, la un singur rând (în limba engleză)

Note de subsol: Times New Roman, Stânga-dreapta, Dimensiune font 10, în conformitate cu Chicago Manual of Style, în partea de jos a paginii, Format număr: 1,2,3,.., Pornire de la: 1, Numerotare: Continuu

Bibliografie - (Times New Roman, Aldin, La centru, Dimensiune font 12, Majuscule): Times New Roman, Stânga-dreapta, Numerotat, Indentare la prima linie la 0,5 inch, Dimensiune font 12, la un singur rând, în conformitate cu Chicago Manual of Style

Spaţiere: Respectaţi spaţiile de aici sau din acest model!

 

NU UITAŢI!

Comunicările vor fi salvate în fişiere de tip Microsoft Office Word 97-2003, extensia de tip .doc

Fişierele vor fi denumite astfel:

prenume NUME&prenume NUME - TITLUL COMUNICARII

Nu folosiţi diacritice şi semne de punctuaţie în titlu. În loc de semnele de punctuaţie şi folosiţi câte 2 spaţii.

Dacă titlul comunicării este prea lung, ştergeţi progresiv ultimele cuvinte ale acestuia, până Oficce-ul acceptă salvarea numelui de fişier.

Paginile nu se numerotează.

Vă rugăm să încărcaţi abstractele pe site şi să trimiteţi comunicăriile la adresa de e-mail: scoala.doctorala.unap@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">gmail.com

O persoană poate participa cu maxim 2 (două) comunicări, individual sau în colectiv de maxim 2 autori.

Comunicările selectate vor fi publicate în volum (tipărit şi pe CD) şi în biblioteca virtuală, cu cod ISSN.

Publicarea comunicărilor este condiţionată de respectarea regulilor de securitate a informaţiilor şi de achitarea de către autor a taxei de participare.

Este indicat ca textul să fie corectat de către un traducător autorizat (eventual, atașat documentul doveditor).

U.N.Ap. „CAROL I” asigură echipamentele pentru prezentări multimedia şi spaţiile pentru comunicări.

Transportul, cazarea şi masa vor fi suportate de către participanţi. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” poate asigura masa, la preţuri rezonabile.