Conferinţa internaţională

„ROMÂNIA CENTENAR”

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România, 26 iunie 2018


În cadrul celei de-a treia ediţii STRATEGII XXI, Colegiul Naţional de Apărare, organizează Conferinţa „ROMÂNIA CENTENAR”, pentru a marca prin activităţi de cercetare ştiinţifică specifice sărbătorirea a 100 de ani de la Marea Unire în cadrul unei secţiuni speciale „1 Decembrie 1918” – 100 de ani de la faurirea statului naţional unitar. De asemenea, „ROMÂNIA CENTENAR” se constituie într-o platformă academică pentru schimburile de idei, exprimarea opiniilor  şi comunicarea celor mai noi rezultate ale cercetarii în cadrul a 2 secţiuni distincte: „România în sistemul relațiilor internaționale la o sută de ani de la Marea Unire” şi „Dinamica securităţii naţionale şi internaţionale în anul Centenarului României”.               

 

La acest eveniment sunt invitaţi să participe personalităţi marcante din sfera ştiinţifică, politică, militară, reprezentanţi ai mass-media, absolvenţi ai Colegiului Naţional de Apărare, astfel:

a)      Străini - colaboratori străini, cercetători şi cadre didactice, de la universităţi şi institute similare Departamentului pentru studii de securitate şi leadership/Colegiul Naţional de Apărare/Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”;

b)      Români – personal militar şi civil din: Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, precum şi cadre didactice şi cercetători din instituţii de învăţământ şi cercetare militare şi civile, reprezentanţi ai organismelor neguvernamentale.

 


 

 

 

   

Invitatie participare