Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

”COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
05-06 noiembrie 2020
Bucureşti

  

  PROGRAM

Joi, 05.11.2020 
08.30 – 09.00 Sosirea și înregistrarea participanţilor
09.00 – 09.30 Sesiune de deschidere
09.30 – 11.00 Prezentare comunicări şi dezbateri 
11.00 – 11.15 Fotografie de grup; pauză de cafea
11.15 – 12.45 Prezentare comunicări şi dezbateri
12.45 – 13.00 Pauză de cafea
13.00 – 14.30 Prezentare comunicări şi dezbateri
14.30 – 14.50 Concluzii 
15.00 – 16.30 Masă festivă – Sala de mese a UNAp „Carol I”

Vineri, 06.11.2020 
08.45 – 09.00 Sosirea și înregistrarea participanţilor
09.00 – 10.30 Prezentare comunicări şi dezbateri 
10.30 – 10.45 Pauză de cafea
10.45 – 12.15 Prezentare comunicări şi dezbateri
12.15 – 12.30 Pauză de cafea
12.30 – 14.00 Prezentare comunicări şi dezbateri.
14.00 – 14.15 Închiderea lucrărilor Conferinței