Conferinţa internaţională

GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE ,,CAROL I”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România, 25 - 26 iunie 2020


 

 

PROGRAM

 

 

Ziua I, 07 mai 2020 

08.00 - 08.50 – Înregistrarea participanților; Vizitarea expoziției

09.00 - 09.40 – Deschiderea oficială a conferinței

09.40 – 09.50 – Poza de grup

09.50 - 10.30 – Vizitarea expoziției

10.30 - 12.00 – Lucrări pe secțiuni

12.00 - 13.00 – Pauza

13.00 - 14.30 – Lucrări pe secțiuni

14.30 - 15.30 – Vizitarea expoziției

15.30 - 17.30 – Cocktail

 

 

 

Ziua a II-a, 08 mai 2020

 

09.00 - 10.00 – Lucrări pe secțiuni

10.00 - 10.30 – Pauza

10.30 - 12.00 – Lucrări pe secțiuni, concluzii și încheierea lucrărilor conferinței (pe secțiuni)