Din cauza limitărilor impuse de pandemia Covid-19, lucrările celei de a XVII-a ediții a Conferinței se vor desfășura on-line.

 

SECȚIUNILE CONFERINȚEI

 

1. PERSPECTIVE DE EVOLUȚIE ALE ARTEI MILITARE A FORȚELOR TERESTRE

- Moderatori: Cristian STANCIU și Alexandru HERCIU

- Arii tematice:

 • Arta operativă și tactica forțelor terestre – provocări ale mediului de securitate contemporan;
 • Perspective de evoluție a rolului și misiunilor forțelor terestre în mediul operațional al viitorului;
 • Concepte doctrinare și operaționale moderne privind întrebuințarea forțelor și mijloacelor specifice forțelor terestre în operațiile întrunite;
 • Colaborarea inter-instituțională pentru managementul crizelor.

 

2. PERSPECTIVE DE EVOLUȚIE ALE ARTEI MILITARE A FORȚELOR AERIENE ȘI FORȚELOR NAVALE

- Moderatori: Florin NISTOR și Pătru PÎRJOL

- Arii tematice:

 • Provocări ale operațiilor multidomeniu;
 • Integrarea inteligenței artificiale în capabilitățile militare ale viitorului - perspective de evoluție ale tacticii și artei operative specifice forțelor aeriene și forțelor navale;
 • Noi concepte privind planificarea și executarea operațiilor de anihilare a apărării aeriene inamice la nivel întrunit și tendințe de evoluție a sistemelor de supraveghere aeriană;
 • Întrebuințarea sistemelor fără pilot uman la bord în spațiul de luptă al viitorului.

 

3. LEADERSHIP, EDUCAȚIE ȘI INSTRUIRE ÎN FORȚELE ARMATE

- Moderatori: Ion ANDREI și Tudorel LEHACI

- Arii tematice:

 • Leadershipul militar modern, gîndirea critică și reziliența sistemului militar;
 • Perspective de eficientizare a învăţământului superior militar;
 • Reziliența luptătorului – evaluarea, instruirea, educația și maximizarea potențialului cognitiv și bio-psiho-motric;
 • Tehnici moderne de testare şi evaluare a competenței lingvistice și modalități de perfecționare a predării terminologiei militare în limbi străine prin învățământ on-line.

 

 4. TEHNOLOGII, APLICAȚII MILITARE, SIMULAREA ȘI MODELAREA ACȚIUNILOR

- Moderatori: Daniel ROMAN și Laurențiu POPESCU

- Arii tematice:

 • Tehnologii emergente și impactul acestora asupra mediului operațional al viitorului;
 • Perspective de evoluție ale sistemelor de armament;
 • Sisteme informatice şi soluții software pentru potențarea procesului decizional în operațiile multidomeniu. Aplicații moderne de proiectare și asistare a exercițiilor de nivel strategic și operativ;
 • Integrarea capabilităților cibernetice în operațiile militare.

 

5. LOGISTICA, MANAGEMENTUL FINANCIAR-CONTABIL ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂRARE ÎN CONTEXTUL MEDIULUI INTERNAȚIONAL DE SECURITATE

Moderatori: Marilena MOROȘAN și Ferencz CIORVAȘI

- Arii tematice:

 

 • Mentenanța echipamentelor structurilor operaționale în operațiile întrunite;
 • Perfecționări manageriale în domeniile logisticii și marketingului aplicate în domeniul militar. Perspective de îmbunătățire a programelor informatice logistice;
 • Management logistic și financiar – contabil. Arhitecturi moderne ale sistemului contabil. Audit intern şi guvernanţă corporativă. Finanţe publice şi fiscalitate;
 • Priorități actuale privind administrarea patrimoniului în domeniul apărării naționale.

 

6. PROTECȚIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE NAȚIONALE ȘI EUROPENE

Moderatori: Laurentiu GRIGORE și Petrișor PĂTRAȘCU

- Arii tematice:

 

 • Infrastructurile critice și importanța lor în funcționarea societăților moderne;
 • Câmpul de luptă modern și protecția infrastructurilor critice;
 • Reziliența infrastructurilor critice în contextul acțiunilor militare actuale și viitoare;
 • Infrastructurile critice în contextul războiului hibrid.