SECȚIUNILE CONFERINȚEI

 

TENDINȚE DE EVOLUȚIE ALE ARTEI MILITARE A FORȚELOR TERESTRE

 • Arta operativă și tactica forțelor terestre – trecut, prezent și perspective
 • Tendințe de evoluție a rolului, misiunilor și întrebuințării forțelor terestre în spațiul de luptă al viitorului
 • Colaborarea inter-instituțională pentru managementul crizelor CBRN
 • Concepte doctrinare și operaționale moderne privind întrebuințarea forțelor și mijloacelor de blindate, artilerie, geniu și apărare antiaeriană în operațiile militare contemporane

 

TENDINȚE DE EVOLUȚIE ALE ARTEI MILITARE A FORȚELOR AERIENE ȘI FORȚELOR NAVALE

 • Arta operativă și tactica forțelor aeriene și navale – trecut, prezent și perspective
 • Dimensiunea aero-spațială și maritimă a conflictualității contemporane
 • Perspective de evoluție a tacticilor de luptă ale forțelor aeriene și navale
 • Noi concepte privind planificarea și executarea operațiilor de anihilare a apărării aeriene inamice la nivel întrunit
 • Tendințe de evoluție a sistemelor de supraveghere aeriană
 • Întrebuințarea sistemelor fără pilot uman la bord în spațiul de luptă aerian / maritim al viitorului

 

LEADERSHIP, EDUCAȚIE ȘI INSTRUIRE ÎN FORȚELE ARMATE

 • Liderul în organizția militară
 • Prezent și perspective în teoriile de leadership aplicabile în forțele armate
 • Perspective de perfecţionare a învăţământului superior militar
 • Reziliența luptătorului – de la evaluare la pregătire, educație și instruire
 • Modalități de perfecționare a metodelor și materialelor didactice pentru predarea terminologiei militare în limbi străine prin învățământ la clasă și on-line
 • Tehnici și metode moderne de testare şi evaluare a competenței lingvistice
 • Instruirea pentru luptă în condițiile eficientizării potențialului bio-psiho-motric al militarilor

 

TEHNOLOGII – APLICAȚII MILITARE, SIMULAREA ȘI MODELAREA ACȚIUNILOR

 • Soluții software integratoare pentru aplicațiile militare de proiectare și asistare a exercițiilor de nivel strategic și operativ
 • Sisteme informatice şi metode computerizate de asistare a procesului decizional în acțiunile militare
 • Modelarea, simularea şi conducerea acţiunilor militare
 • Concepte operaționale complexe privind conducerea acțiunilor militare în contextul războiului cibernetizat
 • Concepte, aplicații și sisteme informatice protecția infrastructurii critice

 

LOGISTICA, MANAGEMENTUL FINANCIAR-CONTABIL ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂRARE ÎN CONTEXTUL MEDIULUI INTERNAȚIONAL DE SECURITATE

 • Mentenanța echipamentelor structurilor operaționale în operațiile întrunite
 • Perfecționări manageriale în domeniile logisticii și marketingului aplicate în domeniul militar
 • Management logistic și financiar – contabil. Arhitecturi moderne ale sistemului contabil
 • Considerații privind perfecționarea programelor informatice logistice
 • Audit intern şi guvernanţă corporativă. Finanţe publice şi fiscalitate
 • Priorități actuale privind administrarea patrimoniului în domeniul apărării naționale

 

PROTECȚIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE NAȚIONALE ȘI EUROPENE

 • Infrastructurile critice și importanța lor în funcționarea societăților moderne
 • Câmpul de luptă modern și protecția infrastructurilor critice
 • Reziliența infrastructurilor critice în contextul acțiunilor militare actuale și viitoare
 • Infrastructurile critice în contextul războiului hibrid