TENDINȚE DE EVOLUȚIE ALE ARTEI MILITARE A FORȚELOR AERIENE ȘI FORȚELOR NAVALE

• Arta operativă și tactica forțelor aeriene și navale – trecut, prezent și perspective

• Dimensiunea aero-spațială și maritimă a conflictualității contemporane

• Perspective de evoluție a tacticilor de luptă ale forțelor aeriene și navale

• Noi concepte privind planificarea și executarea operațiilor de anihilare a apărării aeriene inamice la nivel întrunit • Tendințe de evoluție a sistemelor de supraveghere aeriană

• Întrebuințarea sistemelor fără pilot uman la bord în spațiul de luptă aerian / maritim al viitorului

 

LEADERSHIP, EDUCAȚIE ȘI INSTRUIRE ÎN FORȚELE ARMATE

• Liderul în organizția militară

• Prezent și perspective în teoriile de leadership aplicabile în forțele armate

• Perspective de perfecţionare a învăţământului superior militar

• Reziliența luptătorului – de la evaluare la pregătire, educație și instruire

• Modalități de perfecționare a metodelor și materialelor didactice pentru predarea terminologiei militare în limbi străine prin învățământ la clasă și on-line

• Tehnici și metode moderne de testare şi evaluare a competenței lingvistice

• Instruirea pentru luptă în condițiile eficientizării potențialului bio-psiho-motric al militarilor

 

TENDINȚE DE EVOLUȚIE ALE ARTEI MILITARE A FORȚELOR TERESTRE

• Arta operativă și tactica forțelor terestre – trecut, prezent și perspective

• Tendințe de evoluție a rolului, misiunilor și întrebuințării forțelor terestre în spațiul de luptă al viitorului

• Colaborarea inter-instituțională pentru managementul crizelor CBRN

• Concepte doctrinare și operaționale moderne privind întrebuințarea forțelor și mijloacelor de blindate, artilerie, geniu și apărare antiaeriană în operațiile militare contemporane

 

TEHNOLOGII – APLICAȚII MILITARE, SIMULAREA ȘI MODELAREA ACȚIUNILOR

• Soluții software integratoare pentru aplicațiile militare de proiectare și asistare a exercițiilor de nivel strategic și operativ

• Sisteme informatice şi metode computerizate de asistare a procesului decizional în acțiunile militare

• Modelarea, simularea şi conducerea acţiunilor militare

• Concepte operaționale complexe privind conducerea acțiunilor militare în contextul războiului cibernetizat

• Concepte, aplicații și sisteme informatice protecția infrastructurii critice

 

LOGISTICA, MANAGEMENTUL FINANCIAR-CONTABIL ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂRARE ÎN CONTEXTUL MEDIULUI INTERNAȚIONAL DE SECURITATE

• Mentenanța echipamentelor structurilor operaționale în operațiile întrunite

• Perfecționări manageriale în domeniile logisticii și marketingului aplicate în domeniul militar

• Management logistic și financiar – contabil. Arhitecturi moderne ale sistemului contabil

• Considerații privind perfecționarea programelor informatice logistice

• Audit intern şi guvernanţă corporativă. Finanţe publice şi fiscalitate

• Priorități actuale privind administrarea patrimoniului în domeniul apărării naționale