Poster Conferinta 2019 ROU pentru site

 

SECTIUNILE CONFERINTEI

 

TENDINȚE DE EVOLUȚIE ALE ARTEI MILITARE A FORȚELOR AERIENE ȘI FORȚELOR NAVALE

 •  Arta operativă și tactica forțelor aeriene și navale – trecut, prezent și perspective
 •  Dimensiunea aero-spațială și maritimă a conflictualității contemporane
 •  Perspective de evoluție a tacticilor de luptă ale forțelor aeriene și navale
 •  Noi concepte privind planificarea și executarea operațiilor de anihilare a apărării aeriene inamice la nivel întrunit
 •  Tendințe de evoluție a sistemelor de supraveghere aeriană
 •  Întrebuințarea sistemelor fără pilot uman la bord în spațiul de luptă aerian / maritim al viitorului

 

LEADERSHIP, EDUCAȚIE ȘI INSTRUIRE ÎN FORȚELE ARMATE

 •  Liderul în organizția militară
 •  Prezent și perspective în teoriile de leadership aplicabile în forțele armate
 •  Perspective de perfecţionare a învăţământului superior militar
 •  Reziliența luptătorului – de la evaluare la pregătire, educație și instruire
 •  Modalități de perfecționare a metodelor și materialelor didactice pentru predarea terminologiei militare în limbi străine prin învățământ la clasă și on-line
 •  Tehnici și metode moderne de testare şi evaluare a competenței lingvistice
 •  Instruirea pentru luptă în condițiile eficientizării potențialului bio-psiho-motric al militarilor

 

 

TENDINȚE DE EVOLUȚIE ALE ARTEI MILITARE A FORȚELOR TERESTRE

 •  Arta operativă și tactica forțelor terestre – trecut, prezent și perspective
 •  Tendințe de evoluție a rolului, misiunilor și întrebuințării forțelor terestre în spațiul de luptă al viitorului
 •  Colaborarea inter-instituțională pentru managementul crizelor CBRN
 •  Concepte doctrinare și operaționale moderne privind întrebuințarea forțelor și mijloacelor de blindate, artilerie, geniu și apărare antiaeriană în operațiile militare contemporane

 

TEHNOLOGII – APLICAȚII MILITARE, SIMULAREA ȘI MODELAREA ACȚIUNILOR

 •  Soluții software integratoare pentru aplicațiile militare de proiectare și asistare a exercițiilor de nivel strategic și operativ
 •  Sisteme informatice şi metode computerizate de asistare a procesului decizional în acțiunile militare
 •  Modelarea, simularea şi conducerea acţiunilor militare
 •  Concepte operaționale complexe privind conducerea acțiunilor militare în contextul războiului cibernetizat
 •  Concepte, aplicații și sisteme informatice protecția infrastructurii critice

 

LOGISTICA, MANAGEMENTUL FINANCIAR-CONTABIL ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂRARE ÎN CONTEXTUL MEDIULUI INTERNAȚIONAL DE SECURITATE

 •  Mentenanța echipamentelor structurilor operaționale în operațiile întrunite
 •  Perfecționări manageriale în domeniile logisticii și marketingului aplicate în domeniul militar
 •  Management logistic și financiar – contabil. Arhitecturi moderne ale sistemului contabil
 •  Considerații privind perfecționarea programelor informatice logistice
 •  Audit intern şi guvernanţă corporativă. Finanţe publice şi fiscalitate
 •  Priorități actuale privind administrarea patrimoniului în domeniul apărării naționale