Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
Bucureşti, 14-15 noiembrie 2019

 

SECŢIUNILE CONFERINŢEI

 

 

SECŢIUNEA I

ACTORI STATALI ŞI NON-STATALI ÎN CONFIGURAREA RELAŢIILOR DE PUTERE 

DESCRIERE: contextul geopolitic; relaţiile de putere; conflicte îngheţate; rolul organizaţiilor de securitate în relaţiile internaţionale; organizaţiile de securitate şi revigorarea acestora; state eşuate; tensiuni, crize, conflicte; managementul tranziţiilor politice în diferite regiuni ale globului; dezarmarea nucleară şi fenomenul de proliferare sub toate aspectele sale; rolul şi implicaţiile utilizării companiilor private de securitate în contextul conflictelor interstatale; diaspora şi rolul său ca actor în susţinerea transformărilor la nivel regional şi global; terorismul şi acţiunea violentă, nelegitimă.

  

SECŢIUNEA II

TRANSFORMAREA SECURITĂŢII

DESCRIERE: constanţă şi schimbare în mediul internaţional de securitate; vulnerabilităţi, riscuri, pericole, ameninţări; aspecte noi în menţinerea păcii şi construcţia păcii; securitatea umană; securitatea transculturală (relaţiile est-vest şi nord-sud); securitatea energetică; securitatea alimentară; schimbările climatice globale şi implicaţiile asupra securităţii internaţionale; factorul economic şi reaşezarea economică a lumii; violenţa armată urbană; migraţia, factorul demografic.

 

SECŢIUNEA III

TEORIA ŞI PRACTICA STRATEGICĂ

DESCRIERE: acţiunea strategică; interacţiuni strategice; competiţia strategică; strategii alternative; modele strategice; concepte strategice; gândirea militară strategică; cultura strategică; zone de interes strategic.

 

SECŢIUNEA IV

ARMATA ȘI SOCIETATEA

DESCRIERE: organizaţia militară şi societatea; relaţiile civil-militare şi schimbarea în organismul militar;factorul religios, etnic și cultural; istoria artei militare; relevanța acțiunilor militare în realizarea dezideratului național; atractivitatea profesiei militare; dinamica transformării organizaţiei militare; puterea de luptă şi componentele sale; politica privind dezvoltarea şi utilizarea în comun a capabilităţilor militare; învăţământul militar; cariera militară; serviciul militar pe bază de voluntariat; rezerva militară.

 

SECȚIUNEA V

ZONE DE INTERES STRATEGIC PENTRU ROMÂNIA

DESCRIERE: Republica Moldova; Regiunea Extinsă a Mării Negre; Balcanii de Vest; Federația Rusă; Ucraina; Europa Centrală și de Est; Caucazul de Sud; Asia Centrală; Orientul Mijlociu și Nordul Africii; organizații de securitate; structuri de cooperare regională și subregională; parteneriate strategice și relații speciale.