Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
 
Bucureşti

 

SECŢIUNILE CONFERINŢEI

 

SECȚIUNEA I
PANDEMIE ȘI SECURITATE
DESCRIERE: amenințare biologică; consecințe politico-militare, economico-financiare și sociale; agresiune hibridă în contextul pandemiei; efecte asupra tendințelor la nivelul mediului internațional de securitate; politici și strategii de combatere la nivel statal și suprastatal; rolul organizațiilor internaționale și regionale pe perioada pandemiei; măsuri și cooperare interinstituțională în managementul crizei.


SECȚIUNEA II
ACTORI STATALI ŞI NON-STATALI ÎN CONFIGURAREA RELAŢIILOR DE PUTERE
DESCRIERE: actori statali – definiție, rol, recunoaștere internațională; actori nestatali – apariție, diferențieri, obiective, aspecte legislative; context geopolitic; relaţii de putere; organizații internaționale și regionale de securitate și apărare; legile internaționale și conflictele armate; tensiuni, crize, conflicte; conflicte îngheţate; state eşuate; managementul tranziţiilor politice în diferite regiuni ale globului; dezarmarea nucleară şi fenomenul de proliferare sub toate aspectele sale; rolul şi implicaţiile utilizării companiilor private de securitate în contextul conflictelor interstatale; diaspora şi rolul său ca actor în susţinerea transformărilor la nivel regional şi global; terorismul şi acţiunea violentă, nelegitimă.


SECȚIUNEA III
APĂRARE NAȚIONALĂ ȘI REZILIENȚĂ
DESCRIERE: stabilitate şi schimbare în mediul internaţional de securitate; vulnerabilităţi, riscuri, pericole, ameninţări; evoluția conceptelor de securitate; dimensiuni ale securității; securitatea schimbările climatice globale şi implicaţiile asupra securităţii internaţionale; factorul economic şi reaşezarea economică a lumii; aspecte noi în operațiile în sprijinul păcii; violenţa armată urbană; migraţia; terorismul; factorul demografic.


SECȚIUNEA IV
CONCEPTE ȘI TEORII STRATEGICE
DESCRIERE: teoria și practica strategică; teoria artei militare; acțiunea strategică; interacțiuni strategice; competiția strategică; strategii alternative; modele strategice; concepte strategice; gândirea militară strategică; cultura strategică; rolul și importanța cercetării științifice în societate și armată.

 

SECȚIUNEA V
ZONE DE INTERES STRATEGIC
DESCRIERE: vecinătatea apropiată (Republica Moldova, Ucraina, Federația Rusă, Serbia, Ungaria, Bulgaria, Turcia); Regiunea Extinsă a Mării Negre; Balcanii de Vest; Caucazul de Sud; Orientul Mijlociu și Africa de Nord; Asia de Est; Asia Centrală; Asia de Sud-Est; SUA etc.

 

SECȚIUNEA VI

DREPTUL INTERNAȚIONAL UMANITAR 

DESCRIERE: dreptul războiului; abordarea juridică a diferendelor dintre state; reglementarea în legislația internațională a recurgerii la forţă armată; definirea și tipologia conflictelor armate; norme juridice aplicabile pe timp de conflict armat sau război (persoane autorizate să comită acte de ostilitate, drepturile şi obligaţiile combatanţilor, metode și mijloace interzise de luptă etc.); protecţia umanitară pe perioada conflictelor armate (instrumente juridice de protejare a victimelor, a populaţiei şi a bunurilor civile, categorii protejate de persoane și bunuri, norme speciale etc.); delimitarea întinderii aplicării dreptului internaţional umanitar; modalități juridice de stingere a conflictelor armate; răspunderea penală internaţională pentru violarea normelor dreptului umanitar.

 

SECȚIUNEA VII

ISTORIE MILITARĂ

DESCRIERE: evenimente istorice de impact pentru securitatea națională/internațională; lecții învățate; evoluția organizației militare și a relațiilor civil-militare; parcursul istoric al învățământului militar, repere istorice care au modelat mediul de securitate, evenimente istorice care au modelat mediul de securitate.