Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
Bucureşti, 14-15 noiembrie 2019

 

SECŢIUNILE CONFERINŢEI

 

 

SECŢIUNEA I

ACTORI STATALI ŞI NON-STATALI ÎN CONFIGURAREA RELAŢIILOR DE PUTERE 

DESCRIERE: contextul geopolitic; relaţiile de putere; conflicte îngheţate; rolul organizaţiilor de securitate în relaţiile internaţionale; organizaţiile de securitate şi revigorarea acestora; state eşuate; tensiuni, crize, conflicte; managementul tranziţiilor politice în diferite regiuni ale globului; dezarmarea nucleară şi fenomenul de proliferare sub toate aspectele sale; rolul şi implicaţiile utilizării companiilor private de securitate în contextul conflictelor interstatale; diaspora şi rolul său ca actor în susţinerea transformărilor la nivel regional şi global; terorismul şi acţiunea violentă, nelegitimă.

  

SECŢIUNEA II

TRANSFORMAREA SECURITĂŢII

DESCRIERE: constanţă şi schimbare în mediul internaţional de securitate; vulnerabilităţi, riscuri, pericole, ameninţări; aspecte noi în menţinerea păcii şi construcţia păcii; securitatea umană; securitatea transculturală (relaţiile est-vest şi nord-sud); securitatea energetică; securitatea alimentară; schimbările climatice globale şi implicaţiile asupra securităţii internaţionale; factorul economic şi reaşezarea economică a lumii; violenţa armată urbană; migraţia, factorul demografic.

 

SECŢIUNEA III

EVOLUŢII ÎN TEORIA ŞI PRACTICA STRATEGICĂ

DESCRIERE: acţiunea strategică; interacţiuni strategice; competiţia strategică; strategii alternative; modele strategice; concepte strategice; gândirea militară strategică; cultura strategică; zone de interes strategic.

 

SECŢIUNEA IV

ARMATA ȘI SOCIETATEA. MODERNIZAREA ORGANIZAŢIEI MILITARE

DESCRIERE: organizaţia militară şi societatea; relaţiile civil-militare şi schimbarea în organismul militar;factorul religios, etnic și cultural; istoria artei militare; relevanța acțiunilor militare în realizarea dezideratului național; atractivitatea profesiei militare; dinamica transformării organizaţiei militare; puterea de luptă şi componentele sale; politica privind dezvoltarea şi utilizarea în comun a capabilităţilor militare; învăţământul militar; cariera militară; serviciul militar pe bază de voluntariat; rezerva militară.

 

SECȚIUNEA V

SECURITATE REGIONALĂ ȘI NAȚIONALĂ: ROMÂNIA LA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE

DESCRIERE: Secțiunea își propune să abordeze și să dezbată evoluția securității naționale și regionale prin prisma evenimentelor istorice din ultima sută de ani și impactul acestora asupra evoluției ulterioare. De asemenea, va încerca să formuleze o tendință în evoluție a relațiilor internaționale la nivel regional.

 

 

SECȚIUNEA VI

REZILIENȚA SISTEMULUI NAȚIONAL DE SECURITATE - ELEMENT CENTRAL AL STABILITĂȚII REGIONALE

DESCRIERE: Secțiunea își propune să abordeze și să dezbată legătura esențială dintre sistemele naționale de securitate ale statelor și stabilitatea regională în contextul în care se cunoaște că nivelul de rezistență, adaptare și timpul de revenire din situații de stres și șoc al unor astfel de sisteme contribuie nu numai la gradul de realizare al securității la nivel național, ci și la gradul de realizare al securității și stabilității în plan regional și chiar global.