Conferinţa internaţională

România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România, 26 iunie 2019


 

SECTIUNILE CONFERINTEI

 

1.    Securitatea - între provocări şi oportunităţi

Încurajăm autorii să analizeze schimbările teoretice din domeniu, dar şi provocările şi studiile de caz din practica securităţii naţionale, regionale şi internaţionale. Lucrările referitoare la poziţia României în relaţiile internaţionale sau în cele bilaterale, dar şi cele referitoare la reforma sectorului securităţii naţionale sunt bine venite.

2.    Buna guvernare şi leadership-ul strategic: gândire, acţiune şi influenţă în politica internaţională

Încurajăm autorii să analizeze cu liderii gândesc, cum acţionează, cum influenţează securitatea naţională, dar şi trăsăturile şi calităţile ce îi caracterizează.  Lucrările ce analizează expertiza instituţiilor publice referitoare la instruirea liderilor şi mentorship sunt de asemenea susţinute. 

3.    Viitorul securităţii internaţionale: anticipări şi produse

Încurajăm autorii să analizeze viitorul securităţii europene şi să identifice scenarii posibile ale conflictelor şi crizelor cu care se confruntă spaţiul mondial. Lucrările ce analizează fundamentul teoretic al prognozei şi al planificării strategice sunt de asemenea promovate.