SECȚIUNILE CONFERINȚEI 

Sesiunea este organizată pe trei secțiuni:

1.     Studii de securitate

Încurajăm autorii să analizeze arhitectura de securitate europeană și provocările la adresa securităţii naţionale, regionale şi internaţionale.

2.     Bună guvernare

Încurajăm autorii să analizeze cum liderii gândesc, acționează și pot influența securitatea națională.

3.     Geopolitică, geoeconomie și geostrategie

Încurajăm autorii să analizeze din punct de vedere geopolitic, geoeconomic și geostrategic relațiile internaționale contemporane.