TAXE SI DETALII ADMINISTRATIVE

TAXA DE PARTICIPARE:

-       Taxa conferinţei este de 250 lei/participant;

-       Taxa acoperă cheltuielile de organizare, mapa de prezentare şi participarea la cocktail;

-       Plata se face în RON direct la sediul Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I” sau prin transfer bancar în contul RO26 TREZ 7052 0F33 0500 XXXX, deschis la trezoreria sectorului 5, Bucureşti, Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I”, CUI – 4267052 cu specificaţia CNAP, Prenume, NUME participant.