TAXE SI DETALII ADMINISTRATIVE

 

-      Contravaloarea taxei este de 250 lei/persoană;

-     Taxa acoperă cheltuielile de organizare și mapa de prezentare.

-     Plata se face în RON direct la sediul Universităţii Naționale  de Apărare „Carol I” sau prin transfer bancar în contul RO26TREZ70520F330500XXXX, deschis la trezoreria sectorului 5, Bucureşti, Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I”, CUI – 4267052 cu specificaţia Taxă Conferinţă CNAP, Prenume, NUME participant.