Conferinţa internaţională

România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România, 26 iunie 2019


 

TAXE ȘI DETALII ADMINISTRATIVE

 

- Contravaloarea taxei este de 250 lei/persoană (un autor cu 2 lucrări plăteşte o singură taxă, doi autori cu o lucrare două taxe);

- Taxa acoperă cheltuielile de organizare, mapa de prezentare şi participarea la cocktail.

- Plata se face în RON direct la sediul Universităţii sau prin transfer bancar în contul:

RO26 TREZ 7052 0F33 0500 XXXX, deschis la trezoreria sectorului 5, Bucureşti, Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I”, CUI – 4267052 cu specificaţia Taxă Conferinţă CNAP, Prenume, NUME participant.