Conferinţa internaţională

GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENSE

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE ,,CAROL I”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România, 25 iunie 2021


  

TAXE

 

  1. Pentru cetăţenii români şi străini -250 lei
  2. Firme participante care îşi prezintă produsele în cadrul conferinţei -1200 lei

 

Plata se face la:

• Personal, la Secţia financiar-contabilă a Universităţii

• Prin mandat poştal:

- În contul: RO26TREZ70520F330500XXXX, deschis la Trezoreria Sector 5 Bucureşti, Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, CUI - 4267052;

- În EURO prin transfer bancar la RAIFFEISEN BANK (Agentia 13 Septembrie) Bucuresti, IBAN: RO62RZBR0000060011418602, SWIFT: RZBRROBU, Titularul contului: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", Bucureşti.

 

Specificaţie (in limba romana): Taxă Conferinţă STRATEGII XXI, SCOALA DOCTORALA, Numele şi prenumele deponentului.