PROCEEDINGS 2021 FCSM

Din cauza limitărilor impuse de pandemia Covid-19, lucrările celei de a XVII-a ediții a Conferinței se vor desfășura on-line. 

ACŢIUNEA

TERMEN

(actualizat)

Transmiterea titlurilor şi abstractelor lucrărilor și confirmarea acceptării acestora 17.01.2021
Transmiterea lucrărilor în format final 18.01 – 15.02.2021
Proces de peer-review și verificare antisimilitudini 08 – 21.02. 2021

Confirmarea validării lucrărilor

Achitarea taxei de participare cu transmiterea fotocopiei documentului de plată, prin email, către Comitetul de organizare
22 – 28.02.2021

Publicarea pe site-ul Conferinței a titlurilor lucrărilor acceptate și a programului manifestării

 
01 – 15.03.2021
Desfășurarea Conferinței Strategii XXI 18 – 19.03.2021