Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
 
Bucureşti

 

 

 


 

30.07.2021 Înscrierea pe site-ul conferinței (cu datele participantului, titlul și rezumatul lucrării, în limba engleză) și confirmarea acceptării titlului şi rezumatului lucrării

01.10.2021 Trimiterea lucrărilor, în limba engleză

10.11.2021 Confirmarea acceptării lucrărilor în urma evaluării finale

25.11.2021 Achitarea taxei de participare și transmiterea dovezii de plată către comitetul de organizare

15.01.2022 Termen limită pentru publicarea online a volumului conferinței