Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
05 noiembrie 2020
Bucureşti

Anunț!!!

S-a prelungit termenul de înscriere! 

12.10.2020Înscrierea pe site-ul conferinței (cu datele participantului, titlul și rezumatul lucrării, în limba engleză) și trimiterea lucrărilor, în limba engleză
23.10.2020 - Confirmarea acceptării lucrărilor, în urma evaluării finale
30.10.2020 - Achitarea taxei de participare și transmiterea dovezii de plată către comitetul de organizare
30.11.2020 - Publicarea online a volumului conferinței