Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
05-06 noiembrie 2020
Bucureşti

  

01.05-30.07.2020 Înscrierea pe site-ul conferinței (cu datele participantului, titlul și rezumatul lucrării, în limba engleză)
15.08.2020 Confirmarea acceptării titlului şi rezumatului lucrării
01.09.2020 Trimiterea lucrărilor, în limba engleză
30.09.2020 Confirmarea acceptării lucrărilor în urma evaluării finale
16.10.2020 Achitarea taxei de participare și transmiterea dovezii de plată către comitetul de organizare
30.11.2020 Termen limită pentru publicarea online a volumului conferinței