Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
Bucureşti, 14-15 noiembrie 2019 

 

TERMENE

 

 


 

16.06.2019-25.09.2019 Înscrierea pe site-ul conferinței, cu datele participantului, titlul și rezumatul lucrării (în limba engleză)
25.09.2019 Confirmarea acceptării titlului şi rezumatului lucrării 
30.09.2019 Trimiterea lucrărilor în format final (în limba engleză)
14.10.2019 Confirmarea acceptării lucrărilor în urma evaluării finale
21.10.2019 Achitarea taxei de participare, transmiterea dovezii de plată către comitetul de organizare
12.12.2019 Publicarea volumui conferinței