Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
Bucureşti, 07- 08 decembrie 2017 

 

 

 

TERMENE LIMITĂ:

 

 

29.09.2017 - Înscrierea pe site-ul conferinței, cu datele participantului, titlul și rezumatul comunicării 

06.10.2017 - Confirmarea acceptării titlului şi abstractului

13.10.2017 - Trimiterea lucrărilor în format final

23.10.2017 - Confirmarea acceptării lucrărilor

31.10.2017 - Achitarea taxei de participare, transmiterea dovezii de plată către comitetul de organizare