Conferinţa internaţională

România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”

COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

Bucureşti, România, 26 iunie 2019


 

TERMENE

 

-        17.03.2019 – Înregistrarea on-line a participanților;

-         24.03.2019 – confirmarea acceptării titlului şi rezumatul comunicării;

-         21.04.2019 – trimiterea lucrărilor în format final;

-         12.05.2019 – înștiințarea participanților asupra acceptării lucrărilor;

-         19.05.2019 – plata taxei de participare.