Conferinţa internaţională

GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENCE

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE ,,CAROL I”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România, 25 - 26 iunie 2020


 

 TERMENE

  

-  14.02.2020 – trimiterea titlului şi a abstractului comunicării/comunicărilor;

-  21.02.2020 – confirmarea de acceptare a abstractului comunicării/comunicărilor;

-  21.03.2020 – trimiterea comunicării/comunicărilor;

-  04.04.2020 – confirmarea de acceptare a comunicării/comunicărilor;

-  18.04.2020 – achitarea taxei de participare şi trimiterea unei fotocopii a chitanţei către organizatori;

-  25.04.2020 – confirmarea includerii în volumul Proceedings a comunicărilor.