Conferinţa internaţională

GLOBAL SECURITY AND NATIONAL DEFENSE

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE ,,CAROL I”

SCOALA DOCTORALA

Bucureşti, România, 25 iunie 2021


 

 TERMENE

  

-  14.05.2021 – trimiterea comunicării/comunicărilor;

-  30.05.2021 – confirmarea de acceptare a comunicării/comunicărilor;

-  15.06.2021 – depunerea lucrării finale (revizuită) și achitarea taxei de participare.