„Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile “ştiinţe militare”, “securitate şi informaţii” şi “ordine publică şi siguranţă naţională” - Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – “SmartSPODAS”.

Pagina proiectului: www.spodas.ro


 

STRATEGII XXI

Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” a lansat începând cu anul 2005, iniţiativa ştiinţifică STRATEGII XXI, care are ca obiectiv crearea unui cadru adecvat pentru diseminareaa rezultatelor cercetării ştiinţifice, precum şi stabilirea şi consolidarea unor parteneriate cu instituţii de învăţământ şi cercetare, militare şi civile, din ţară şi din străinătate.

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate.

 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

 

“TEHNOLOGII – APLICATII MILITARE, SIMULARE SI RESURSE”

Facultatea de comandă şi stat major
Bucureşti,  11-12 aprilie 2019

 

“SCHIMBĂRI STRATEGICE ÎN SECURITATEA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE”

Facultatea de Securitate şi Apărare
Bucureşti,  11-12 aprilie 2019

 

 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

ROMÂNIA CENTENAR

Colegiul Național de Apărare

 

Bucureşti, 26 iunie 2018
 

 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
Bucureşti,  27-28 noiembrie 2018